eNews

Každý článek nabitý radami a novinkami, tipy od zkušených logistiků, nákupčích, speditérů i řidičů.

Mezinárodní unie silniční dopravy IRU, spustila nový portál pro odvětví dopravy, který na jednom místě a ve snadno čitelném formátu shromažďuje klíčové informace o uplatňování pravidel balíčku mobility 1 v celé EU. Tato iniciativa IRU umožní provozovatelům osobní a nákladní dopravy a dalším aktérům v odvětví sledovat nejnovější vývoj právních, praktických a provozních aspektů nových pravidel na úrovni EU i jednotlivých států. Většina sekcí portálu je veřejně přístupná, některé oblasti jsou vyhrazeny pro členy IRU.

Ředitelka IRU pro prosazování zájmů IRU při EU Raluca Marianová uvedla: "IRU a její členové v posledních letech neustále naléhali na orgány, aby objasnily a interpretovaly pravidla balíčku mobility č. 1 tak, aby je dopravní společnosti mohly pochopit a plně dodržovat. Tento nový portál sdružuje vše na jednom místě. Usnadní a urychlí vyhledávání klíčových informací a přiblíží zákony těm, kteří je musí uplatňovat. Budeme jej průběžně aktualizovat o nové informace a vysvětlení od orgánů EU a vnitrostátních orgánů, jak bude pokračovat naše práce na prosazování našich zájmů."

Téměř před dvěma lety, v srpnu 2020, přijali zákonodárci EU po čtyřech letech intenzivních jednání nejkomplexnější balíček sociálních pravidel a pravidel pro přístup na trh v silniční dopravě, tzv. balíček mobility 1. Nová ustanovení začala platit postupně, přičemž zásadní změny platí od letošního roku.

Od přijetí balíčku měla IRU vedoucí hlas při diskusích s příslušnými zúčastněnými stranami a institucemi EU, shromažďovala obavy a žádosti o vysvětlení ze strany odvětví a podněcovala orgány EU k oficiálnímu výkladu nových pravidel.

Po dvou letech, kdy většina návrhů balíčku mobility č. 1 vstoupila v platnost, jsou oficiální vysvětlení pravidel, včetně konkrétních podmínek členských států pro vysílání řidičů, odměňování vyslaných řidičů a dalších relevantních informací, roztroušena na různých místech.

Tento nový portál s jednotným designem vše shromažďuje, obsahuje zdroje, aktuální informace, mapy a odkazy ve čtyřech klíčových oblastech, kterými jsou: pravidla pro dobu řízení a odpočinku a tachografy; vysílání řidičů; přístup k povolání a přístup na trh silniční nákladní dopravy. K dispozici jsou také aktuální výše odměn pro vysílané řidiče nákladní dopravy.

ZDROJ: dnoviny.cz

Už i firmám umožníme nakupovat levněji. A uspořit tak při nákupu na provozních položkách. U nás v TruckAlliance jsme se s rostoucími cenami rozhodli něco dělat. Jste malá nebo střední firma a nemáte na trhu dostatečně silnou pozici, která by vám umožnila kupovat zboží za lepší ceny? Nebo zboží kupujete pouze nárazově a chtěli byste i přesto nakupovat levněji?

V měsíci červenci proběhne vůbec první Alianční nákup zaměřený na nákup Olejů, maziv a provozních kapalin. To vše nezávazně.

V TruckAlliance přicházíme s řešením, které umožňuje i menším firmám nakupovat oleje a maziva za ceny srovnatelné s těmi, které mají velkoodběratelé. To vše jednoduše a bez zbytečných závazků.

Stačí, když vyplníte Nezávaznou poptávku s produkty, které plánujete nakoupit a my vám vyjednáme výhodnější podmínky. Víme, že když se spojíme, můžeme vyšší slevy získat. S nákupy od TruckAlliance je každý nákup výhodný.

ALIANČNÍ NÁKUPY - NEZÁVAZNÁ POPTÁVKA

Benefit pro Vás: Vaše kupní síla bude vyšší, pouze originální zboží, nízké ceny a široký sortiment, nákup i na proforma fakturu.

12 - tolik let už jsme vaším spokojeným dodavatelem, našimi zákazníky jsou firmy provozující vozidla, stroje, těžkou i zemědělskou techniku.

Mezinárodní logistický provider Dachser Czech Republic implementoval nový IT nástroj pro management pohybu vozidel v areálu své největší pobočky v Kladně. Aplikace Yard Management System umožňuje digitální přehled o pohybu výměnných nástaveb, tahačů a dalších užitkových vozidel uvnitř logistického centra v reálném čase. 

Platforma zároveň usnadňuje komunikaci mezi řidičem a logistickým operátorem a zvyšuje bezpečnost v areálu společnosti. 

Yard Management System (YMS) vyvinulo interní IT oddělení společnosti Dachser na základě specifických požadavků svých logistických center. IT aplikace mapuje venkovní prostory pobočky a zefektivňuje pohyb vozidel. Systém nepřetržitě monitoruje pohyby výměnných nástaveb i ostatních přepravních jednotek v areálu logistického centra a dává příkazy řidiči posunovače k jejich přistavení na příslušné rampy k nakládce či vykládce nebo k přesunu na konkrétní místa na odstavné ploše. Celá tato komunikace probíhá digitálně – logističtí operátoři zadávají pomocí tabletů pokyny řidičům, kterým se na jejich mobilních zařízeních graficky zobrazuje místo, kam mají s vozidlem zajet.

Vlastní vývoj programu Yard Management System je založen na technologii, kterou lze použít na všech zařízeních s operačním systémem Android. „Tento nástroj zefektivňuje a zprůhledňuje naše procesy,“ vysvětluje Ing. Jan Polter, MBA, obchodní ředitel Dachser Česká republika, a dodává, „už po několika týdnech používání YMS jsme zaznamenali efektivnější pohyb vozidel. A naši řidiči oceňují především rychlou dobu odezvy aplikace a vynikající mobilní spojení.

Před zprovozněním Yard Management Systému bylo na pobočce Dachser v Kladně obnoveno veškeré vodorovné dopravní značení a všechny odstavné plochy v areálu byly opatřeny číselnou řadou tak, aby bylo možné je evidovat v aplikaci YMS. 

ZDROJ: transport-logistika.cz

© 2009 - 2021 TruckAlliance s.r.o. Created by RAAi.