Kontaktujte nás

Načíst

Vliv nesprávného obutí vozidla na pojistné plnění

Vážení obchodní partneři,

dovolujeme si Vám připomenout pravidla použití správných pneumatik a zároveň Vás upozornit na případné negativní důsledky nesplnění těchto pravidel s ohledem na havarijní pojištění a povinné ručení.

Letní provoz.

Minimální povolená hloubka dezénu hlavních dezénových drážek a zářezů je u vozidel všech kategorií 1,6 mm, u mopedu 1,0 mm.

Zimní provoz.

Zákon č.361/2000 Sb. o silničním provozu stanoví, že v období od 1. listopadu do 31.března lze k jízdě na pozemních komunikacích použít motorová vozidla kategorie M a N za podmínky, že jsou vybavená zimními pneumatikami. Tato povinnost však platí pouze tehdy, jestliže se na pozemní komunikaci nachází souvislá vrstva sněhu, led nebo námraza, nebo jestliže lze vzhledem k povětrnostním podmínkám předpokládat, že se na pozemní komunikaci během jízdy vyskytne souvislá vrstva sněhu, led nebo námraza.

Na úsecích označených dopravní značkou C15a, jejíž vyobrazení se nachází na konci tohoto textu, je nutné mít vozidlo vybaveno zimními pneumatikami vždy v období od 1. listopadu do 31. března, a to bez ohledu na stav pozemních komunikací či povětrnostní podmínky.

Správné zimní pneumatiky.

Vozidla s maximální přípustnou hmotností nepřevyšující 3 500 kg musí mít zimní pneumatiky na všech kolech s hloubkou dezénu hlavních dezénových drážek nebo zářezů nejméně 4 mm. Vozidla s maximální přípustnou hmotností převyšující 3 500 kg musí mít zimní pneumatiky na všech kolech hnacích náprav s trvalým přenosem hnací síly s hloubkou dezénu hlavních dezénových drážek nebo zářezů nejméně 6 mm.

Havarijní pojištění. Uniqa pojišťovna a.s., ČSOB Pojišťovna a.s., Allianz pojišťovna, a.s. mají v pojistných podmínkách obsaženou výluku z pojištění, kdy se pojištění nevztahuje na případy, kdy ke škodě došlo při provozu vozidla, které bylo technicky nezpůsobilé. Podmínkou použití této výluky přitom není skutečnost, že technická nezpůsobilost (závada) byla příčinou vzniku škody. Za skutečnost, která má za následek, že vozidlo je technicky nezpůsobilé, lze přitom považovat i to, že vozidlo není vybavené předepsanými pneumatikami s minimální povolenou hloubkou dezénu. Takový postup pojistitele potvrdil jako správný i Nejvyšší soud ČR v říjnu letošního roku v rozsudku č. 23 Cdo 1660/2014, ve kterém potvrdil oprávněnost pojistitele odmítnout pojistné plnění.

Ani v případě, že pojistné podmínky takovou výluku neobsahují, nemá pojištěný vyhráno. Ustanovení § 2800, odstavec (2) nového občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. umožňuje pojistiteli krátit pojistné plnění, pokud pojištěný porušil své povinnosti, a toto porušení mělo podstatný vliv na vznik pojistné události, její průběh či rozsah následků. V tomto případě však je podmínkou krácení plnění příčinná souvislost mezi použitím nesprávných pneumatik a vznikem pojistné události.

 

 

Povinné ručení. V případě, že provozem vozidla způsobíte škodu někomu jinému, pak pojistitel je vždy povinen poškozené subjekty z povinného ručení odškodnit. Takto poskytnuté náhrady škody však může zpětně požadovat po pojištěném v případě, kdy pojištěný použil k jízdě vozidlo vybavené nesprávnými pneumatikami, nebo pneumatikami s nedostatečným dezénem. Takové porušení povinností však musí být příčinou vzniku škody.

Dovolujeme si upozornit, že plnění z povinného ručení může být mnohonásobně vyšší, než plnění z havarijního pojištění. Může se tak stát především v případech, kdy bude důsledkem nehody závažné poškození zdraví nebo smrt, a kdy plnění může být v řádech milionů, ba dokonce i desítek milionů korun.

Vážení klienti, věnujte svůj čas přípravě a kontrole vozidla nejen před zimním obdobím, ale po celý rok ! 

Přihlášení

Zapomněli jste heslo? Pošleme Vám nové.
Jste tu poprvé? Vytvořte si nový účet.

Zavřít

Přihlaste se do našeho

věrnostního programu

Už prvním nákupem získejte trvale vyšší slevy až o 5%

Registrovat se